GrimstadAdvokatene tilbyr juridiske tjenester innen de fleste rettsfelt til næringsliv, det offentlige og til privatpersoner. Vårt mål er å gi klientene våre bistand som er målrettet og løsningsorientert. Vi samarbeider også med en rekke erfarne advokater i flere norske byer.
GrimstadAdvokatene er medlemmer av Advokatforeningen.
Juridisk bistand arbeidsrett - GrimstadAdvokatene

Regulerer vilkårene i arbeidslivet.
Les mer

Juridisk bistand familierett - GrimstadAdvokatene

Omhandler reglene om inngåelse og oppløsning av ekteskap.
Les mer

Juridisk bistand personskade - GrimstadAdvokatene

Dekker alt fra mindre fysiske skader på person til invaliditet og død.
Les mer

Juridisk bistand fast eiendom - GrimstadAdvokatene

Er grunn, samt eventuell bebyggelse som finnes på denne.
Les mer

Juridisk bistand kontraktsrett - GrimstadAdvokatene

Gjelder ved kjøp av ting som av kjøper hovedsakelig skal brukes utenfor næring til privat bruk.
Les mer

Juridisk bistand farv og skifte - GrimstadAdvokatene

Arveretten omfatter reglene om arv og dødsdisposisjoner.
Les mer

Juridisk bistand strafferett - GrimstadAdvokatene

Retten til å la seg forsvare.
Les mer