Fast eiendom

Fast eiendom er i juridisk sammenheng grunn, samt eventuell bebyggelse som finnes på denne. Også utvinnbare naturressurser, som for eksempel mineraler, regnes som del av den faste eiendommen inntil de blir utvunnet og dermed går over til å bli løsøre. Alle faste eiendommer skal matrikuleres, det vil si tildeles et gårdnummer og bruksnummer, slik at de kan identifiseres.

Juridisk bistand fast eiendom - GrimstadAdvokatene

Gode råd ved salg av fast eiendom

Opplysningsplikt

Gi opplysninger om alle forhold som du tror kan ha betydning for kjøperen, for eksempel om du selv har utført arbeider på eiendommen. Ikke gi opplysninger om eiendommen du ikke er sikker på at stemmer, uten å gi klart uttrykk for din usikkerhet. Ikke vær redd for å gi for mange negative opplysninger. Kjøper kan ikke bruke mot deg noe han var kjent med før han avga bindende bud. Mange selgere vil føle en ekstra trygghet ved å ha innhentet en tilstandsrapport på eiendommen før salget.

Tilbehør og offentligrettslige krav

Dersom annet ikke er avtalt, skal faste innretninger følge med på kjøpet. Dette omfatter for eksempel fastmonterte parabolantenner og fastmonterte stiger. Med på kjøpet følger også ting som i henhold til lov, forskrift eller annet offentlig vedtak skal være på eiendommen, for eksempel brannvarsler og brannslokningsapparat.

Eiendom solgt “som den er”

Dersom du ikke er helt sikker på om det kan foreligger skjulte feil og mangler ved boligen, selg den som den er. Dette innskrenker kjøperens adgang til å påberope seg mangler ved boligen. Du vil i så fall bare kunne bli ansvarlig for mangler dersom det er gitt manglende opplysninger om eiendommen, det er gitt uriktige opplysninger om eiendommen eller eiendommen er i vesentlig dårligere stand enn kjøperen hadde grunn til å regne med ut fra kjøpesummen og forholdene ellers.

Kjøpekontrakt

Inngå skriftlig kjøpeavtale. Det er bedre å kontraktsfeste for mye enn for lite. Spesielle forbehold ved eiendommen bør nedfelles i avtalen. Dersom det blir forhandlinger om ansvar, tilbehør eller annet før eller under budrunden, må resultatet av slike forhandlinger også nedfelles i avtalen.

Du kan kjøpe eierskifteforsikring. Dette er en forsikring mot å bli møtt med mangelskrav fra kjøper. Forsikringsselskapet overtar saken mot deg, og utbetaler bare prisavslag eller erstatning dersom kjøper har rett til dette etter avhendingslovens regler. Vær klar over at forsikringsselskapet i visse tilfeller kan kreve regress mot deg.