Warning: The magic method Vc_Manager::__wakeup() must have public visibility in /home/1/g/grimstadadvokate/www/wp-content/plugins/js_composer/include/classes/core/class-vc-manager.php on line 203

Deprecated: Required parameter $width follows optional parameter $attach_id in /home/1/g/grimstadadvokate/www/wp-content/plugins/js_composer/include/helpers/helpers.php on line 366

Deprecated: Required parameter $height follows optional parameter $attach_id in /home/1/g/grimstadadvokate/www/wp-content/plugins/js_composer/include/helpers/helpers.php on line 366

Deprecated: Required parameter $slide follows optional parameter $blank in /home/1/g/grimstadadvokate/www/wp-content/plugins/revslider/admin/includes/plugin-update.class.php on line 2767

Deprecated: Required parameter $slider follows optional parameter $blank in /home/1/g/grimstadadvokate/www/wp-content/plugins/revslider/admin/includes/plugin-update.class.php on line 2767

Deprecated: Required parameter $app_id follows optional parameter $item_count in /home/1/g/grimstadadvokate/www/wp-content/plugins/revslider/includes/external-sources.class.php on line 66

Deprecated: Required parameter $app_secret follows optional parameter $item_count in /home/1/g/grimstadadvokate/www/wp-content/plugins/revslider/includes/external-sources.class.php on line 66

Deprecated: Required parameter $app_id follows optional parameter $item_count in /home/1/g/grimstadadvokate/www/wp-content/plugins/revslider/includes/external-sources.class.php on line 83

Deprecated: Required parameter $app_secret follows optional parameter $item_count in /home/1/g/grimstadadvokate/www/wp-content/plugins/revslider/includes/external-sources.class.php on line 83

Deprecated: Required parameter $current_photoset follows optional parameter $item_count in /home/1/g/grimstadadvokate/www/wp-content/plugins/revslider/includes/external-sources.class.php on line 1103

Warning: The magic method BridgeQodeWelcomePage::__wakeup() must have public visibility in /home/1/g/grimstadadvokate/www/wp-content/themes/bridge/framework/lib/qode.welcome.page.php on line 43

Deprecated: Required parameter $args follows optional parameter $depth in /home/1/g/grimstadadvokate/www/wp-content/themes/bridge/includes/nav_menu/qode-menu.php on line 76

Deprecated: Required parameter $output follows optional parameter $depth in /home/1/g/grimstadadvokate/www/wp-content/themes/bridge/includes/nav_menu/qode-menu.php on line 76

Deprecated: Required parameter $args follows optional parameter $depth in /home/1/g/grimstadadvokate/www/wp-content/themes/bridge/includes/nav_menu/qode-menu.php on line 286

Deprecated: Required parameter $output follows optional parameter $depth in /home/1/g/grimstadadvokate/www/wp-content/themes/bridge/includes/nav_menu/qode-menu.php on line 286

Deprecated: Required parameter $args follows optional parameter $depth in /home/1/g/grimstadadvokate/www/wp-content/themes/bridge/includes/nav_menu/qode-menu.php on line 386

Deprecated: Required parameter $output follows optional parameter $depth in /home/1/g/grimstadadvokate/www/wp-content/themes/bridge/includes/nav_menu/qode-menu.php on line 386

Deprecated: Required parameter $args follows optional parameter $depth in /home/1/g/grimstadadvokate/www/wp-content/themes/bridge/includes/nav_menu/qode-menu.php on line 479

Deprecated: Required parameter $output follows optional parameter $depth in /home/1/g/grimstadadvokate/www/wp-content/themes/bridge/includes/nav_menu/qode-menu.php on line 479

Warning: The magic method Bridge\Shortcodes\Lib\ShortcodeLoader::__wakeup() must have public visibility in /home/1/g/grimstadadvokate/www/wp-content/plugins/bridge-core/modules/shortcodes/lib/shortcode-loader.php on line 27
Familierett - vi yter juridisk bistand - GrimstadAdvokatene

Familierett

Familieretten omhandler reglene om inngåelse (ektevigsel) og oppløsning (separasjon og skilsmisse) av ekteskap. Den omhandler videre reglene om ektefellenes formuesforhold under ekteskapet herunder ektefellenes gjensidige underholdsplikt, inngåelse av ektepakter, og hvordan formuen skal deles ved ekteskapets oppløsning.

Barneretten er en del av familieretten. Barneretten har regler om forholdet mellom foreldre og barn, bl.a. om farskapet, foreldreansvaret, vergemål m.m.

Juridisk bistand familierett - GrimstadAdvokatene

Svært mange tvister i familieretten handler om barnefordeling etter foreldrenes samlivsbrudd. Ofte oppstår det uenighet om hvor barn skal bo fast, og hvor mye samvær som skal utøves med den av foreldrene som ikke har den faste omsorgsbasen. Dette er en prosess som skal avgjøres etter det som anses å være til barnets beste. Foreldrenesegne behov kan måtte vike for dette prinsippet.

De norske domstolene er godt vant til å bli engasjert i slike spørsmål og det er min erfaring at det stort sett kommer riktige avgjørelser gjennom de rettslige prosesser. Mye av dette skyldes at domstolene er pålagt å ha en innledende prosess med saksforberedende rettsmøter, der mekling, og forskjellige behov og utfordringer blir drøftet med dommeren som moderator og “isbryter”. Ofte blir det oppnevnt en sakkyndig som vil gjøre seg kjent med barnets situasjon. Ved det andre saksforberedende rettsmøtet vil ofte den sakkyndige ha dannet seg en refleksjon om hvordan partene bør innrette seg. Denne vurderingen er som regel sterkt førende dersom retten må avgjøre tvisten, og partene får med dette et insentiv til å finne en forent løsning fremfor å la retten avgjøre dette.

Barnlovas normalordning for samvær er hver annen helg, og en ettermiddag/overnatting en ukedag den påfølgende uken. Det blir etter min erfaring ikke avsagt dommer som sier at foreldrene skal ha 50/50 %. Når foreldrene ikke kan samarbeide og bli enige, anses det best at barna får ett fast bosted hvor de tilbringer hverdagslivet. Dette gjør at barna ikke må “bo i koffert”.

Saker om barnefordeling og opphør av samboerskap eller skillsmisse blir ofte innvilget fritt rettsråd og fri sakførsel når de økonomiske vilkårene er til stede. Se “Priser og vilkår”.