Advokat
Pål A. Eide

Pål A. Eide har bred erfaring innenfor de fleste rettsområder, med spesiell kompetanse innenfor strafferett, erstatningsrett, herunder forsikringsoppgjør, samt famlierett med foreldrekonflikter, skiftesaker og barnevern, arbeidsrett og tingsrett.

 

Eide har også lang erfaring som forsvarer og bistandsadvokat i straffesaker og prosessfullmektig i sivile saker for domstolene. Bestått prøvesak (1) for Høyesterett i 2006. Medlem av Den Norske Advokatforening.

CV

Lensmannsbetjent i tilsammen 11 mnd i løpet av studietiden.

 

1975 – 76: Saksbehandler i Justisdepartementet

1976 – 77: Politifullmektig

1977 – 78: Dommerfullmektig

1979 – 86: Politiadjutant  samt undervisning Politiskolen

1979:         Advokatbevilling

1986 – dd: Egen advokatpraksis i Grimstad

Verv:

2006 – dd: medlem av Disiplinærutvalget for Agder og Roagaland (leder fra 2008)

2012 – dd: varamann for leder av kontrollkommisjonen 2 for Aust-Agder

Advokat Pål A. Eide, GrimstadAdvokatene

Telefon 37 25 02 00

Send e-post