Advokat
Marius Staurset

Marius Staurset arbeider med de fleste rettsområder og tar oppdrag innenfor både strafferett og sivilrettslige tvister for domstolene. Han har spesielt erfaring med kontraktsrett, herunder kjøp og salg av eiendom og løsøre, selskapsrett, eiendomsrett, erstatningsrett, arbeidsrett og arve – og familierett. Staurset har også mye erfaring som forsvarsadvokat og bistandsadvokat i straffesaker.

 

Marius Staurset har eiendomsmeglerbevilling og tar oppgjørsoppdrag ved salg av eiendom. Fordypningsfag i arbeidsrett, selskapsrett og skatterett fra Universitetet i Bergen. Masteroppgave ved UiO (2016) om ulovfestet gjennomskjæring i aksjeselskaper. Medlem av Den Norske Advokatforening.

CV

Språk: Engelsk, spansk og brasiliansk-portugisisk.

 

2016 – 18: Advokatfullmektig, Advokatfirma Folkman AS
2018 – dd: Advokatbevilling. Egen advokatpraksis i Grimstad

Advokat Marius Staurset, GrimstadAdvokatene

Telefon 37 25 02 00 / 99 44 11 36

Send e-post