Advokat
Øyvind Tvedt

Øyvind Tvedt har bred erfaring innenfor de fleste rettsområder og jobber generelt innen familierett, herunder skifteoppgjør og foreldretvister, barnevern, erstatning, kjøps – og kontraktsrett, vergemål og strafferett.

Medlem av Advokatforeningen.

Advokat Øyvind Tvedt, GrimstadAdvokatene
[qode_button_v2 target=”_self” icon_pack=”dripicons” dripicon=”dripicons-chevron-right” enable_icon_square=”yes” hover_effect=”” gradient=”no” text=”CV” color=”#3a3a3a” link=”/advokat-oyvind-tvedt/” icon_border_color=”#68c3cd” icon_border_hover_color=”#68c3cd”]
Advokat Marius Staurset, GrimstadAdvokatene
[qode_button_v2 target=”_self” icon_pack=”dripicons” dripicon=”dripicons-chevron-right” enable_icon_square=”yes” hover_effect=”” gradient=”no” text=”CV” color=”#3a3a3a” link=”/advokat-marius-staurset/” icon_border_color=”#68c3cd” icon_border_hover_color=”#68c3cd” background_color=”#dbf3ff”]

Advokat
Marius Staurset

Marius Staurset arbeider med de fleste rettsområder og tar oppdrag innenfor både strafferett og sivilrettslige tvister for domstolene. Han har spesielt erfaring med kontraktsrett, herunder kjøp og salg av eiendom og løsøre, selskapsrett, eiendomsrett, erstatningsrett, arbeidsrett og arve – og familierett. Også mye erfaring som forsvarsadvokat og bistandsadvokat i straffesaker.

Medlem av Advokatforeningen.

Advokat
Pål A. Eide

Pål A. Eide har bred erfaring innenfor de fleste rettsområder, med spesiell kompetanse innenfor strafferett, erstatningsrett, herunder forsikringsoppgjør, samt famlierett med foreldrekonflikter, skiftesaker og barnevern, arbeidsrett og tingsrett.

Medlem av Advokatforeningen.

Advokat Pål A. Eide, GrimstadAdvokatene
[qode_button_v2 target=”_self” icon_pack=”dripicons” dripicon=”dripicons-chevron-right” enable_icon_square=”yes” hover_effect=”” gradient=”no” text=”CV” color=”#3a3a3a” link=”/advokat-pal-a-eide/” icon_border_color=”#68c3cd” icon_border_hover_color=”#68c3cd”]